MENU

Logo - bavínutriční hodnoty

 decoding

U KAŽDÉHO JÍDLA je přiložena informace o nutričních hodnotách (počítány na 70kg dospělého jedince). Považujeme za důležité, aby naši zákazníci měli představu o tom, co do svého těla dopravili nami uvařeným pokrmem.


ZA POMOCÍ BAREVNÝCH POSTAV A PROCENT u každé položky v menu přehledně znázorňujeme, kolik a jakých mikro a makronutrientů dané jídlo obsahuje (zelená část postavy) a kolik oproti tomu bude potřeba do těla dodat, aby mělo vše, co v kontextu jednoho dne potřebuje (oranžová část postavy).

VÍTE, ŽE…?

klasická strava může mít až 20g nasycených tuků / 350g jídla

jíme-li čistě rostlinně, ušetříme denně až 4 000 litrů pitné vody

jíme-li čistě rostlinně, tak je naše uhlíková stopa v podstatě poloviční

jíme-li čistě rostlinně, tak je naše naděje dožití průměrně o 4 roky delší

jíme-li čistě rostlinně, mají naše buňky více prostoru pro regeneraci a zvyšuje se tím naše životaschopnost

Nutriční hodnoty v našich jídlech kontrolují:

 MUDR. JAKUB HURYCH

Začínající lékař na Ústavu lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole, postgraduální student věnující se mikrobiomu u chronických střevních onemocnění, brzy snad i učitel mediků na 2.LF UK, amatérský výživář se zaměřením na sportovce, ve zbytku volného času také nadšený maratonec.

„V projektu BAVÍ se snažím dohlédnout na to, aby pokrmy splňovaly parametry skutečného jídla a byly tak nejen chutné ale i zdravé.“

MGR. JAN TOMEČEK

“Přes intenzivní jógovou praxi, očisty, půsty, makrobiotiku, raw stravu jsem si poskládal základní obraz o účincích stravy a jejího vlivu na fungování lidského těla a orgánových systémů.

Respektuji a věřím v synchronicitu a dynamickou rovnováhu přírodních systémů. Veganem jsem téměř 23 let. Věnuji se i lektorování a kurzům vaření.

Nepřetržitě pokračuji ve studiu výživy, dnes prostřednictvím rešerše moderní výživové medicíny, která předkládá jasnou a podloženou argumentaci.”

lžička