Konopná lékárna (OC Chrpa – Roztyly)

Praha

Krejnická 2021/1, 148 00, Praha 11 (V OC Chrpa vedle Alberta)                                                                                    ČAS NA VYZVEDNUTÍ 13:00-18:00